Wet Poortwachter | Hoe te handelen als je werknemer langdurig ziek is?

De Wet (Verbetering) Poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers wat langdurig ziek is terug te dringen. Het verzuim korter maken is het doel, dit door middel van snel en effectief ingrijpen. Maar hoe handel je nu het beste als je werknemer langdurig ziek is?

Samen aan de slag met de Poortwachters Wet


De Wet Poortwachter is er om werkgever en werknemer samen in te laten spannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. De afwezigheid van de werknemer is voor niemand prettig. Langdurige ziekte of zelfs arbeidongeschikt raken is wat niemand wil.

Verplichtingen voor werkgevers en werknemers
Beide partijen hebben een aantal verplichtingen, deze verplichtingen zijn vastgelegd in een schema. Het schema van Wet Poortwachter, dit schema start bij het ziekmelden op dag 1 en loopt door tot 104 weken.

Kijk ook eens op de website van concreet pd, zij hebben een zeer handig schema over de Wet Poortwachter gemaakt.

 

Dag 1 Ziekmelding
Tot 42 dagen Casemanager
Week 6 Probleemanalyse
Week 8 Plan van aanpak
Week 52 Eerstejaarsevaluatie
Tot 104 weken Proces volgen
Week 88 Brief van UWV m.b.t. WIA aanvraag
Week 91 Eindevaluatie
Week 93 WIA aanvraag
Tot 104 weken Beoordeling WIA aanvraag


Doorbetaling loon


De Wet Poortwachter geeft aan dat de werkgever, bij ziekte zijn werknemer, voor twee jaar lang 70% van het laatst verdiende loon moet doorbetalen. Mocht de werkgever zich niet genoeg ingezet hebben om de zieke werknemer te laten re-integreren, dan kan de werkgever verplicht worden om ook een derde jaar loon door te betalen.

Passend werk

Het kan zijn dat de werknemer niet meer terug kan keren op zijn of haar oude werkplek. De functie is bijvoorbeeld niet meer uit te voeren door een lichamelijke of geestelijke beperking.
Wanneer dit het geval is, zal de werkgever passend werk moeten vinden voor de werknemer. Dit kan binnen het bedrijf zijn door bijvoorbeeld een deeltijdfunctie aan te bieden of een aangepast takenpakket.

In uiterste gevallen zal de werkgever een totaal andere functie aan moeten bieden of zelfs een baan bij een andere werkgever.
Mocht de werknemer dit niet accepteren of hier niet goed bij meewerken, dan kan dit leiden tot het stopzetten van het loon of uiteindelijk tot ontslag.

Voorkomen van ziekteverzuim

Het ziekteverzuim kost een organisatie ongeveer twee keer zoveel als een gezonde werknemer. Het mooiste is dan ook om het ziekteverzuim zo veel mogelijk te voorkomen. Hieronder een aantal tips hiervoor.

Zorg voor een prettige werksfeer

Wanneer er een prettige werksfeer op de werkvloer heerst, zullen werknemers zich minder snel ziekmelden. Geef complimenten en houdt als werkgever goed in de gaten wat er op de werkvloer speelt. Buitengesloten werknemers of wrijving tussen werknemers kan het beste zo snel mogelijk opgelost worden.

Voorkom stress

150.000 tot 300.000 mensen melden zich jaarlijks ziek vanwege een te hoge werkdruk. Voorkom dit door werknemers duidelijke taken te geven, door te zorgen voor goede werkomstandigheden en voldoende rust in de pauzes.

Zorg voor een veilige en gezonde werkplek

Een goede werkplek kan verzuim voorkomen. Zorg bijvoorbeeld dat de temperatuur goed is, er frisse lucht is, de bureaus en beeldschermen op de juiste hoogte staan en dat bureaustoelen goed afgesteld zijn.

Breng het verzuim in kaart en werk met een duidelijk verzuimprotocol

Registreer van iedere zieke medewerker de oorzaak van het verzuim, de verzuimduur en de frequentie van het ziekmelden. Gebruik deze uitwerking om naar oplossingen te zoeken die het verzuim terug zullen dringen.
Daarnaast is het ook belangrijk om een duidelijk verzuimprotocol te hebben. Zorg ervoor dat medewerkers weten hoe ze zich ziek moeten melden en wanneer ze dit moeten doen.

Re-integratie i.c.m. de Wet (Verbetering) Poortwachter

Mocht het dan toch zover komen dat een werknemer moet re-integreren bij het bedrijf, volg dan de Wet Poortwachter en neem contact op met een re-integratiebureau voor professionele ondersteuning.