Een arbeidscontract opstellen – wat hoort er in en waar moet je op letten?

Een arbeidscontract bevat verschillende onderdelen en verschilt ook per bedrijf. Niet alles is van toepassing op ieder bedrijf of iedere werknemer. Wanneer neem je bijvoorbeeld een concurrentiebeding op in je arbeidscontract? En wat zet je in het contract over het salaris? Bekijk het antwoord op deze vragen en alle andere onderdelen in dit artikel.


In welke gevallen is er sprake van een arbeidscontract?

We hebben het over een arbeidscontract als:

Huur je een freelancer of zzp’er in? Dan mag er geen sprake zijn van de twee laatstgenoemde punten. Is dit wel het geval? Dan kan het zo zijn dat de relatie tussen de freelancer en de opdrachtgever wordt gezien als arbeidsverhouding. De opdrachtgever krijgt dan de wettelijke verplichtingen die gelden voor werkgevers. Dit betekent dus onder andere afdracht van premies voor werknemersverzekeringen en doorbetaling van loon tijdens ziekte.

Onderdelen van een arbeidscontract

Een arbeidscontract bestaat uit verschillende onderdelen, die ook nog eens verschillen per bedrijf en werknemer. Een overzicht van de onderdelen in een arbeidscontract:

Hoe kun je een arbeidsovereenkomst afsluiten?

Je kunt een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mondeling afsluiten. Het is echter wel aan te raden om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Op deze manier staat een aantal zaken vast, waar je later op terug kunt vallen. Het concurrentiebeding dient altijd schriftelijk te worden afgesloten.

Laat het arbeidscontract altijd controleren door een jurist. Een duwtje in de goede richting nodig voor het opstellen van een arbeidscontract? Bekijk dan eens een voorbeeld van een arbeidscontract.